Det bästa innehållet

På den här sidan har jag samlat det – i mitt tycke – absolut bästa innehållet. Urvalet baserar sig inte på några särskilda faktorer.

Så skapar du kundupplevelser i världsklass

Genom att inte lova för mycket, eller genom att rent av dra ner förväntningarna i en införsäljning eller i ett projekt – kan en säljare eller en hel verksamhet överprestera oftare och skapa bättre kundupplevelser.

En modell jag fortfarande gillar och alltjämnt kämpar med att påminna mig själv om att förhålla mig till.