Hacka dina Google Display-kampanjer

Hjälp, jag har blivit en av dem. Men vi tar det från början va?

Google Display Network (GDN), eller i vardagligt tal Google Display är världens största annonsnätverk i fråga om räckvidd. Hissnande 90 % av internets användare nås av nätverket globalt.

Miljontals webbplatser förlitar sig på Google för att sälja ut hela eller delar av sitt annons-lager.

Du hittar allt ifrån större webbplatser som Expressen, vilka kan upplåta sitt restutrymme. Till mindre kanaler som den nischade stickningsbloggen, vars annonsintäkter fullt ut härrör från Google Display. Det som förenar de både är bannerannonser.

Bannerannonsen. Den i marknadshiarrkin kanske lägst stående väsen.

Uppskattade endast av annonsnätverkens egna strateger och skapare. Hatade (eller missförstådda) för sin avsaknad på transparens, döende klickfrekvens och många gånger bristande användarupplevelse.

Men kanske är det digitala landskapet nu åter på väg att ritas om?

Många är de dialoger jag varit involverade i med Google, där Displaynätverkets nytta lyfts fram. Som byrå har vi torskat på målsnöret till premiestatus till följd av för låg mediaallokering på display. Det här har inte sagts uttryckligen, men det är min fasta övertygelse att så varit fallet.

Som en klippa i stormen har vi stått emot, helt enkelt för att kvalitén på trafiken varit för dålig. Men de senaste veckorna har jag börjat att omvärdera min inställning.

Så vad är det som har förändrats

Framförallt har jag noterat en väsentligt förbättrad kvalité på våra kampanjer. Målgruppsriktningen har fungerat bättre, klickfrekvensen är högra och den genomsnittliga sessionslängden har ökat. Rent av till den nivån att sessionslängden blivit jämförbar med enskilda sökkampanjer.

Mer troligt hänger dessa tre delar ihop. Men jag har också märkt att två underliggande faktorer till framgången på slutet varit att ställa upp en egen hypotes om vår målgrupp samt att använda mindre konventionella budgivningsstrategier. Snarare än att förlita oss på det som erbjuds.

Samtidigt har våra klickpriser sjunkit. Märkbart. Hur hänger lägre klickpriser ihop med högre kvalité kanske du frågar dig.

På det har jag inte konstaterade svar, men om jag får spekulera – så tror jag att Googles utveckling mot ett verkligt intressestyrt annonsnätverk tillsammans med smart-bidding algoritmen breddat deras annonslager till den grad att vi som annonsörer inte konkurrerar med varandra i lika stor utsträckning för tillfället.

Det här är en tes som bottnar sig i ett resonemang jag burit med mig sedan Facebooks köp av Instagram, där marknaden uttryckte en farhåga för stigande annonspriser till följd av Facebooks monopolstatus.

Vad som istället skedde var att annonspriserna föll, då Facebook med växande annonslager (ökat antal möjliga placeringar) och stärkta användarinsikter kunde matcha fler annonsörer med rätt användare samtidigt.

Minns jag rätt så läggs det här resonemanget fram i podden Business Breakdown (Episod 15: Facebook The Trillion Dollar Listing, från den 30 juni 2021)

Google Display är värd din uppmärksamhet!

Har du aldrig tidigare kört Google Display, eller inte använder kanalen aktivt just idag tycker jag att den förtjänar en utvärdering. Mina främsta tips för en lyckad kampanj

  1. Optimera kampanjen företrädesvis för klick eller konverteringar, beroende på var i kundresan kampanjen hör hemma och hur många konverteringar kampanjen kan tillgodgöra sig. Det traditionella är annars att displayannonser optimeras för visningar och CPM. En intressant aspekt med att optimera för konverteringar är att om ditt konto uppfyller Googles krav ges du också möjlighet att bara betala för konverteringar (standard är annars interaktion)
  2. Nyttja möjligheten att i inriktningsläget skapa dina egna anpassade målgruppssegment. Dessa kommer både prestera bättre och du kommer att känna dig tryggare med att du når en bra målgrupp. Bygg dina målgrupper runt personer som har sökt efter önskade termer på Google, som besöker specifika webbplatser eller som använder specifika appar
  3. Slå alltid av optimerad inriktning för att inte ge bort kontroll över din kampanj
  4. Om du verkar inom ett större segment, dra fördel av att du kan välja specifika placeringar där du vill att dina annonser visas. Här kan du exempelvis köra dina dina annonser i specifika Youtube-kanaler eller Youtube-klipp, eller på specifika webbplatser som är intressanta för målgruppen
  5. Uteslut alltid app-placeringar för att öka den kvalitativa trafiken och undvika läckage av annonsmedia.

Så här uteslut du placeringar i appar från Google Display

Google stödjer inte längre uteslutning av appar när du sätter upp en ny Google display-kampanj, för att din räckvidd i mobila enheter inte ska begränsas. Men det finns en work-around, som låter dig utesluta alla applaceringar redan från start.

Det du behöver göra när du startat kampanjen är att skapa en kontolista med exkluderingar av placeringar och därefter länka den till kampanjen.

I verktygsmenyn hittar du ”Listor över exkluderingar av placeringar” under avsnittet ”Delat bibliotek”

Skapa en ny lista, sätt ett namn, välj ”Skriv” och ange mobileappcategory::69500. Välj därefter ”Lägg till placeringar” och Appkategorier > All Apps läggs därmed till din lista. Spara nu och öppna därefter listan för att länka den till önskade kampanjer.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *