Säljarna behöver bli bättre relationsskapare

När digitaliseringen gör försäljningen till ettor och nollor behöver säljarna bli bättre relationsskapare. Det digitala landskapet har kommit att förändra försäljningsprocessen så tillvida att det aldrig har varit lättare för kunden att själv söka svaren på sina frågor om dina produkter och tjänster. Upprepade undersökningar bekräftar de uppenbara, kunden sitter i förarsätet och 70 %

Läs mer →

En framgångsrik SEO strategi – 9 steg

1. Du behöver URL:er som är tillgängliga och vars innehåll Google kan crawla   Googleboten behöver kunna nå webbplatsen, den behöver förstå webbplatsens textinnehåll, tolka vad bilder (still- och rörlig bild) och andra element handlar om på ett sätt att innehållet kan sorteras och kategoriseras i Googles index. 2. Du behöver göra en sökordsanalys Förstår

Läs mer →

Konsten att lyckas med sökmarknadsföring ur ett byråperspektiv

Sök är en fantastisk kanal. Potentialen i kanalen är enorm, logiken är tämligen okomplicerad och investeringarna väldigt mätbara – men dessvärre är förståelsen för kanalen ofta låg. Missförstånd kring kanalens roll i kundresan, vilka KPI:er kanalen ska utvärderas utifrån och vilka värdedrivare som föder framgång är ganska vanliga. Både på kund och säljarsidan. Här har

Läs mer →