Indistractable – Nir Eyal

nir-eyal-indistractable

Titel: Indistractable

Författare: Nir Eyal

Antal sidor: 288

Format: Kindle

Amazon ratings: 2 675

Citat: ”Being indistractable means striving to do what you say you will do. Indistractable people are as honest with themselves as they are with others”

Rekommenderas: Ja

Betyg: 3,5


Indistractable har länge varit en bok som intresserat mig. Jag tror att nyfikenheten vilar i insikten att ett riktat fokus gör en enorm skillnad för mig. Länge har jag upplevt det som en styrka och omedveten kraft, men i takt med ett ökat brus har jag upplevt att det blivit allt svårare att rikta fokus.

Vidare uppskattar jag böcker som utvecklar tänkande och som ger ett praktiskt och intellektuellt värde både på kort och lång sikt.

Nir vill med boken inspirera läsaren att sträva efter att göra det vi säger att vi ska göra, istället för att slentriant fastna i endless feeds och skylla våra tillkortakommanden och skärpa på de digitala drakarnas algoritmer. Indistractable:s är människor som är lika ärliga och uppriktiga mot sig själv som de är med andra, skriver han. Vidare, en ökad tillgänglighet kommer med ett högt pris.

En viktig poäng och insikt är att distraktion inte handlar om själva distraktionen i sig, utan snarare hur vi responderar på den. För att leva det liv vi önskar krävs inte bara att vi gör dom rätta sakerna, det krävs också att vi slutar att göra fel saker. Saker som leder oss ur kurs.
Motgiftet till impulsivitet är förtänksamhet, genom att planera och förbereda ökar du sina möjligheter att uppnå dina mål.

Men som Nir lyfter fram: ”Time management is pain management”. Distraktionen kostar oss tid och den sporras av vårt begär att fly obehag och tristess. Evolutionen har alltid favoriserat missnöje framför belåtenhet och vi utmanas löpande för att inte fastna i belåtenheten allt för länge.

Boken lanserar efter en kort introduktion en modell i fyra steg för att bli Indistractable.

Med andra ord, för att bli Indistractable behöver vi framförallt lära oss att behärska våra interna triggers, vi behöver frigöra tid för traction och vi behöver ”hacka tillbaka” våra externa triggers. Nir lanserar också ett steg som han kallar att förebygga distraktion med pakter.

Steg för steg tar boken läsaren genom de olika faserna, backar delvis upp dessa med forskning och ger tips på olika tekniker och verktyg. Från minnet upptar den här delen ungefär bokens första halva och det är också den del jag uppskattade mest.

Bokens andra halva håller inte lika högt värde och har en tendens att upprepa sig. Även om flera av avsnitten är värdefulla och säkerligen för många värdefull läsning (bland annat tips kring hur du skapar en ”indistractable” arbetsplats, hur du uppfostrar indistractble barn och hur du har indistractable relationer) finner jag att du lätt översätter bokens första halva till de områden som intresserar dig.


Att plocka upp non fiction kan kännas väldigt främmande utifrån att det ofta kräver väldigt mycket av dig som läser. Såväl koncentration som reflektion och anteckningar. Här har jag själv upplevt en större behållning om jag fokuserat på att försöka ta med mig minst en, men inte fler än tre insikter eller sanningar samtidigt som jag accepterat att den bästa litteraturen är ett livslångt lärande och gör sig bäst över flera läsningar.

Från Nir Eyals Indistractable tar jag framförallt med mig att den totala tiden som tillbringas med e-post är en funktion av antalet mottagna meddelanden multiplicerat med den genomsnittliga tiden som tillbringas med varje mail. T = n * t.

”Email is the curse of the modern worker. The average professional employee receives 100 messages per day”

Vid så lite som två minuter per mail pratar vi tre timmar och 20 minuter per dag. Då har vi inte tagit hänsyn till alternativkostnaden.

”The International Journal of Information Management found office workers took an average of sixty-four seconds after checking emails to reorient themselves and get back to work.

E-post ges ett stort utrymme dels för att det är ”the mother of all habit-forming products” men också för att det moderna arbetsklimatet inte ofta ger oss några alternativ.

För att hacka e-posten behöver två saker ske:

  • du får bara titta på ett mail en gång
  • att få färre mail börjar med att skicka färre mail.

Givet att ovan är så praktiskt och tillämpbart fann jag stor behållning av boken och kan redan se en stor effekt i min egen arbetsvardag.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *