Relationsskapande försäljning

När digitaliseringen gör försäljningen till ettor och nollor behöver säljarna bli bättre relationsskapare.

Det digitala landskapet har kommit att förändra försäljningsprocessen så tillvida att det aldrig har varit lättare för kunden att själv söka svaren på sina frågor om dina produkter och tjänster.

Upprepade undersökningar bekräftar de uppenbara, kunden sitter i förarsätet och 70 % av försäljningsprocessen är i regel klar innan kunden tar kontakt med säljaren.

Fortsätt läsa →

En framgångsrik SEO strategi i 9 steg

1. Du behöver URL:er som är tillgängliga och vars innehåll Google kan crawla  

Googleboten behöver kunna nå webbplatsen, den behöver förstå webbplatsens textinnehåll, tolka vad bilder (still- och rörlig bild) och andra element handlar om på ett sätt att innehållet kan sorteras och kategoriseras i Googles index.

2. Du behöver göra en sökordsanalys

Förstår du vilka behov, problem och frågor som användarna kan tänkas ha och – som du och ditt bolag också naturligt kan besvara och bemöta? Översätta då dessa i relevanta sökfraser som användarna också använder.

Genom insikter kring ovan kan vi presentera en analys bestående av såväl primära som sekundära sökord vilka vi ska sträva efter att ranka på.

Fortsätt läsa →

Det är genom att överträffa förväntningarna du skapar kundupplevelser i världsklass

Har du också hört dig själv säga något av nedan?

  • “det där löser vi till dig imorgon”
  • “det här kan vara ett av de bästa köpen du gjort”
  • “vi är 2-3 gånger så bra som din befintliga leverantör”
  • “du kommer att få..”
  • “du kommer att uppleva..”
  • “jag skulle bli förvånad om..”

I alla sex fallen har du precis gjort dig själv en gentjänst i din strävan efter att vinna en ny affär, tillföra värde och visa på muskler.

När det kommer till att skapa värde, eller till att skapa kundnöjdhet och relationer, är det oftast dom små sakerna och löftena som gör skillnaden och skapar avtryck. Rättare sagt en kundupplevelse i värdsklass.

Fortsätt läsa →

Konsten att lyckas med sökmarknadsföring ur ett byråperspektiv

Sök är en fantastisk kanal. Potentialen i kanalen är enorm, logiken är tämligen okomplicerad och investeringarna väldigt mätbara – men dessvärre är förståelsen för kanalen ofta låg.

Missförstånd kring kanalens roll i kundresan, vilka KPI:er kanalen ska utvärderas utifrån och vilka värdedrivare som föder framgång är ganska vanliga. Både på kund och säljarsidan. Här har branschen varit för dålig på både intern och extern kompetensförsörjning och istället kommit att fokusera på mystiska ritualer och seanser, när det i grund och botten handlar om logiska resonemang, affärsmål och dokumenterade processer. 

Kontentan blir missade mål, difusa fakturor och brist på samförstånd.

Fortsätt läsa →