En framgångsrik SEO strategi i 9 steg

1. Du behöver URL:er som är tillgängliga och vars innehåll Google kan crawla  

Googleboten behöver kunna nå webbplatsen, den behöver förstå webbplatsens textinnehåll, tolka vad bilder (still- och rörlig bild) och andra element handlar om på ett sätt att innehållet kan sorteras och kategoriseras i Googles index.

2. Du behöver göra en sökordsanalys

Förstår du vilka behov, problem och frågor som användarna kan tänkas ha och – som du och ditt bolag också naturligt kan besvara och bemöta? Översätta då dessa i relevanta sökfraser som användarna också använder.

Genom insikter kring ovan kan vi presentera en analys bestående av såväl primära som sekundära sökord vilka vi ska sträva efter att ranka på.

3. Scanna sökresultatet för att förstå vad Google anser är relevanta, närliggande sökningar för att bättre än någon annan kunna erbjuda det innehåll som användarna saknar

Gör en sökning på på de sökord som är relevanta för dig och din verksamhet och gör sedan en analys av vad du får för svar tillbaka. Vad anser Google är relevant för de givna sökningarna? Vilket innehåll anser Google är det som bäst bemöter användarnas sökningar? Du vill skapa en förståelse för användarnas intentioner bakom sökningen, vilken typ av innehåll som är nödvändigt för att ranka och om det kan finnas något som saknas. Om du kan identifiera frågor som användarnas också eftersöker svar på men som ingen besvarar kan du skapa ett unikt och därmed mer relevant innehåll som hjälper dig att ranka.

4. Anställ eller teama ihop med den eller de mest intressanta och inflytelserika skribenterna, vilka skapar det innehåll som möter användarnas behov och problem bättre än någon av dina konkurrenter

Identifiera skribenter med auktoritet och en egen följarskara eller med egna kanaler för att promota innehållet. Detta kommer snabbare, enklare och mer naturligt generera värdefulla länkar, åstadkomma sociala delningar och öka trovärdigheten för ditt innehåll – både i besökarnas och Googles ögon.

Du behöver också lösa användarnas intention med sökningen och det behöver du göra bättre än någon annan lyckas göra på Googles första sida. Lyckas du inte med det kommer användarna söka svar någon annanstans och Google kommer med tid att värdera konkurrerande innehåll högre vilket medför att du successivt tappar din plats.

5. Lägg tid och kärlek på att skapa en tilltalande titel och meta-beskrivning

Metabeskrivningen används fortfarande i stor utsträckning av Google och påverkar i större usträckning vilka sökresultat användarna väljer att interagera med. Även sidtiteln har en avgörande betydelse för hur väl du lyckas sticka ut i sökresultatet.

Optimera dina sökträffar utifrån ett sökordsperspektiv men också utifrån en strategi att göra dina träffar iögonfallande i förhållande till hur dina konkurrenters träffar ser ut.

6. Implementera primära, sekundära och relaterade sökord på ett smart sätt i ditt webbinnehåll

Google listar relaterade sökningar längst ner i sökresultatet vilket innebär att de anses höra till dina primära och sekundära sökord. Genom att också använda dig av dessa i text, bilder och video kan du skapa ett mer dynamiskt och innehållsrikt innehåll

7. Där det är relevant och möjligt, använd rich snippets och schema markup för att försöka öka din exponering i sökresultatet

Schema markup kan göra din sökträffar större, visuellare och mer innehållsrika vilket ökar klickfrekvensen på dina träffar och därmed driver fler besökare till din webbplats

8. Optimera din webbplats så att den laddar så snabbt det går och ser så bra ut som den kan göra

Du vet inte hur bra en tjänst eller leverantör är förrän du köpt den. Det första förtroendet däremot, det vinner du på 3 sekunder och förtroende kan du skapa genom en fantastisk struktur och “look and feel”. Säkerställ också att du använder dig av säkerhetscertifikat, HTTPS då säkerhetsaspekten är av hög betydelse.

9. Ställ frågan vem som ska promota ditt innehåll och varför

Lista vilka personer och webbplatser (med så hög relevans och kvalité som det är möjligt) som kan promota ditt innehåll i syfte att få relevanta länkar och omnämnanden på webben och sociala kanaler så att Googles spindlar och andra användare kan upptäcka dessa.

Det här inlägget skrevs under 2018 med inspirationen av Moz guide och var från början en del av posten Konsten att lyckas med sök ur ett byråperspektiv vilken senare kortades ner för Linkedin.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *